Hoppa till huvudinnehåll

Ring vardagar kl. 08-16 tel. +358 40 1956 944

KS Geoenergi Oy tar nya steg för att bli en ledande aktör inom Geoenergi

Det snart 20 åriga bolaget KS Geoenergi i Kronoby som jobbar med borrning av förnyelsebar geoenergi, dvs sollagrad värme och kyla i berggrunden, går nu in i en ny fas som bolag. För att stärka konkurrensförmågan och med en vilja att utveckla bolaget valde grundarna Stefan Storvall och Sven Nynäs att gå in i CONSTECH AB koncernen.CONSTECH AB är ett initiativ där ett antal liknande bolag som KS Geoenergi i Sverige, tillsammans med en grupp erfarna industrimän, gått ihop för att tillsammans bygga - en ledande aktör i Norden för lokalt producerad förnyelsebar energi. 

KS Geoenergi Oy har sitt säte i Kronoby och är idag en av Finlands större brunnsborrningsföretag. Bolaget har vuxit starkt de senaste åren och utför arbeten i stora delar delar av Finland, men även i norra Sverige. Bland kunderna kan nämnas IKEA, Adven, CleanHeat mfl.

Framöver kommer Stefan, Sven och resten av personalen i Kronoby arbeta tillsammans med sina Svenska kollegor för att stärka gruppens erbjudande att framöver kunna leverera kompletta entreprenader och projekt.

Constech AB består idag av 8 st bolag som tillsammans arbetar med förnyelsebar energi i form av: Värmepumpar, Solceller, batterilager, EV laddning, styrsystem, geoenergi samt service/underhåll.

Omsättningen ligger på ca 300 Mkr och har ca 140 st duktiga och motiverade medarbetare.

Mats O Paulsson (Styrelseordförande i Constech): Jag har sedan många år följt geoenergibranschen och sett dess potential. Detta affärsområde är viktigt och jag har nu fått en möjlighet att själv bidra i omställningen till förnyelsebart och hållbart samhälle, genom mitt engagemang i Constech AB. Gruppen vi samlat i Sverige är kompetent och erfaren och vi blir tillsammans med KS Geoenergi en mycket stark aktör även på den finska marknaden. Jag hoppas också att min bakgrund och erfarenhet av det lite större industri-perspektivet skall kunna bidra med viktiga komponenter som bolaget kan komma att behöva framöver.

Jag har genom mitt yrkesliv haft flera uppdrag i Finland och tycker därför att det är extra roligt att Stefan, Sven och KS Geoenergi vill vara med på vår viktiga och intressanta resa framåt.

Sven Nynäs (vVD i KS Geoenergi): Jag som företagare med 25 år i branschen ser fram emot denna ”nystart” tillsammans med nya delägare och partners som stärker oss både kompetens- och resursmässigt, så att vi kan att hjälpa fler kunder. Att växa är viktigt då marknaden för bergvärme förväntas öka stort inte bara i Finland utan också Skandinavien, Europa och resten av världen - och då är ensam inte stark.

Stefan Storvall (VD i KS Geoeneri): Vi har tillsammans med vår personal alltid försökt ligga i framkant och växt under de senaste åren, men att växa enbart organiskt tar lång tid. Vår bransch har dominerats av duktiga små och några medelstora bolag och rörelserna på marknaden har varit små. För några år sedan började de första PE- bolagen kontakta oss och visade intresse, och då började funderingarna på framtiden och hur vi skulle kunna fortsätta vår starka positionering. Vi ville fortsätta göra en tillväxtresa tillsammans med vår personal, och sökte strategiska partners som satsade egna resurser och engagemang. Dessa hittade vi i Mats & Co, och är idag tillsammans Constech AB.

Tony Jernström, VD Constech Ab

Card image