Hoppa till huvudinnehåll

Ring vardagar kl. 08-16 tel. +358 40 1956 944

Borrning av energibrunnar

KS Geoenergi är en ledande aktör inom borrning av energibrunnar och använder moderna Comacchio borriggar för att tillgodose energibehoven hos större bostadsfastigheter, affärsfastigheter, köpcentra, kommuner, samfund och industrier. Våra högpresterande Comacchio riggar hanterar även stora projekt med över 100 borrhål, vilket gör oss till en pålitlig partner för omfattande energiinstallationsprojekt. Tack vare robusta, pålitliga borriggar och vår erfarna personal, kan vi utföra borrning året runt, oavsett väderförhållanden, vilket garanterar att våra kunders tidsplaner och deadlines alltid kan hållas.

Vi har specialiserat oss på att utföra borrningar i komplicerade miljöer som källarutrymmen, vilket möjliggör installation av geotermiska system även under befintliga byggnader utan att störa den omgivande infrastrukturen. Våra borrningar når djup på upp till 400 meter, vilket öppnar för tillgång till stabila geotermiska energiresurser även i de mest utmanande geologiska förhållandena. I samband med installationen utför KS Geoenergi nödvändiga grävarbeten för att lägga ner kollektorslangarna som bildar ett effektivt energifält, vilket är kärnan i ett varje geotermiskt system.

Vi lägger stor vikt vid hållbarhetsaspekter i alla led av vårt arbete, inklusive avfallshantering och vattenseparering, för att minimera miljöpåverkan och upprätthålla höga miljöstandarder. Vid varje projekt genomför KS Geoenergi en noggrann planering och implementering av avfallshanteringsrutiner som säkerställer att alla restmaterial hanteras på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Vid behov ser vi till att allt vatten som används under borrprocessen separeras och hanteras på ett ansvarfullt sätt.

Genom att kombinera teknisk expertis med en stark förståelse för miljömässig hållbarhet, står KS Geoenergi redo att förse ett brett spektrum av kunder med pålitliga och effektiva lösningar för deras uppvärmnings- och kylbehov.

Minimal miljöpåverkan

Vi lägger stor vikt vid hållbarhetsaspekter i alla led av vårt arbete, inklusive avfallshantering och vattenseparering, för att minimera miljöpåverkan och upprätthålla höga miljöstandarder. Vid varje projekt genomför KS Geoenergi en noggrann planering och implementering av avfallshanteringsrutiner som säkerställer att alla restmaterial hanteras på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Vid behov ser vi till att allt vatten som används under borrprocessen separeras och hanteras på ett ansvarfullt sätt.

Genom att kombinera teknisk expertis med en stark förståelse för miljömässig hållbarhet, står KS Geoenergi redo att förse ett brett spektrum av kunder med pålitliga och effektiva lösningar för deras uppvärmnings- och kylbehov.

Kontakt

Uppgifter om fastigheten