Hoppa till huvudinnehåll

Ring vardagar kl. 08-16 tel. +358 40 1956 944

Energilösningar

Vi på KS-Geoenergi har specialiserat oss på innovativa energilösningar för större fastigheter, där fokus ligger på hållbarhet och effektivitet. Genom att utnyttja geotermisk energi erbjuder vi ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ till traditionell uppvärmning. Vårt skräddarsydda system garanterar optimal energianvändning och minskar fastighetens koldioxidavtryck.

Vi fixar det

Planering och konsultering

KS Geoenergi erbjuder heltäckande planerings- och konsulttjänster avseende bergvärme för större fastigheter. Vår expertis inkluderar noggranna geologiska undersökningar för att säkerställa optimal placering av energibrunnar och beräkning av den potentiella värmeeffekten. Vi tar även hand om kostnadskalkyler som är anpassade efter dina specifika behov och fastighetens storlek för att säkerställa kostnadseffektiva lösningar.

Vårt mål är att hjälpa dig maximera energibesparingarna genom att utforma och implementera bergvärmeanläggningar som är både effektiva och miljövänliga. Med våra tjänster kan du dra nytta av betydande inbesparingar på lång sikt samtidigt som du minskar din fastighets klimatpåverkan. Oavsett om det handlar om nybyggnation eller uppgradering av befintliga system, kan KS Geoenergi vara din pålitliga partner för att uppnå en hållbar och kostnadseffektiv bergvärme-lösning för din större fastighet.

Lång erfarenhet och kunnig personal

Borrning

KS Geoenergi specialiserar sig på energiborrning för större fastigheter och använder de mest moderna borriggarna i branschen för att säkerställa effektiva och pålitliga resultat. Med vår teknik når vi ner till 400 meters djup, där jordens termiska energi kan utvinnas för att skapa en hållbar värmekälla. Våra riggar är designade för att kunna borra med en precision på 10 graders lutning på borrhålen, vilket optimerar energiupptaget och minimerar påverkan på fastighetens omgivning.

För att möta de krävande tidsramarna kan KS Geoenergi implementera flera riggar som arbetar parallellt, vilket dramatiskt ökar projektets effektivitet och minskar störningen för verksamheten. Vi erbjuder även unika lösningar för inomhusborrning, vilket gör det möjligt att placera energibrunnar direkt i källarutrymmen eller andra inomhusmiljöer där borrning hittills inte varit möjlig eller önskvärd. Vår långa erfarenhet i branschen, med många års utförda projekt, ger oss den expertis som krävs för att hantera även de mest komplexa och krävande borrningsprojekten.

Våra kunder litar på att KS Geoenergi levererar högkvalitativa energiborrningstjänster med en djup förståelse för geotermisk energiutvinning. Denna kombination av avancerad teknologi och årtiondens erfarenhet gör oss till en föredragen partner för energiborrningsprojekt hos större fastigheter.

Dra full nytta av spillenergi

Hybridlösningar

KS Geoenergi är i framkanten när det gäller att integrera hybridlösningar i energisystem, där vi utnyttjar spillvärme från exempelvis produktionsprocesser och kylaggregat för att förbättra effektiviteten i energiutvinningen. Genom innovativ teknik kan våra bergvärmeanläggningar inte bara leverera värme, utan även omvandla och utvinna kyla, vilket skapar ett komplett klimatsystem för fastigheter som kräver både uppvärmning och kylning. Denna multifunktion gör våra system till en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för större fastigheter som söker maximala energibesparingar och minskad miljöpåverkan.

Från djupt ner i marken till fastighetens värmesystem

Installation

KS Geoenergi samarbetar med ledande samarbetspartners för att skräddarsy installationen av bergvärmesystem, där kollektorslangar noggrant installeras i borrhålen för att bilda ett effektivt energifält. Denna metod möjliggör en sömlös integration av den geotermiska energin från berget upp till fastighetens interna värmesystem, säkerställande av en stabil och hållbar energitillförsel. Varje projekt genomförs med precision och omsorg för att maximera värmepumpsystemets prestanda och säkerställa en hållbar energilösning från marken till fastigheten.

Högsta möjliga effekt

Optimering och service

KS Geoenergi tillhandahåller tjänster för optimering av energisystem, där vi noggrant analyserar och justerar din befintliga anläggning för att maximera dess effektivitet och minska energikostnaderna. Vi erbjuder regelbundet underhåll av systemet för att förebygga driftstopp och förlänga dess livslängd, säkerställande av en kontinuerlig och pålitlig energiförsörjning. Genom vår expertis ser vi till att varje aspekt av ditt energisystem presterar på topp, från bergvärmepumpen till distributionen av värme och kyla i fastigheten.

Avkorta med inbesparingarna

Finansiering

KS Geoenergi förstår att uppgradering till ett mer kostnadseffektivt uppvärmningssystem är en viktig investering, och erbjuder därför flexibla finansieringslösningar som sprider ut kostnaden över flera år. Detta underlättar övergången för våra kunder till hållbar energi genom att minska den initiala ekonomiska bördan och istället omvandla det till en hanterbar långsiktig kostnad. Våra anpassade finansieringsplaner är utformade för att matcha de besparingar som systemet genererar, vilket gör det möjligt för fastighetsägare att investera i framtiden utan att kompromissa med deras nuvarande ekonomiska komfort.

Vi samarbetar med CleanHeat, som erbjuder GaaS-bergvärmetjänster.
Läs mer: www.cleanheat.fi

Kontakt

Uppgifter om fastigheten